MITSUBISHI 3000GT - VÝMĚNA VÝFUKU, UNIVERSÁLNÍ NEREZ VÝFUK OTTO RACING DUAL

staré výfuky dosloužili a byli jsme požádáni o vybrání sportovních výfuků s požadavkem na menší
hlučnost, kdo už někdy montoval výfuky na M 3000GT, tak ví, že zvuková kulisa po výměně samotných
výfuků za sportovní, není až tak velká v porovnání s jinýmy auty, sám majitel auta nakonec zvolil dual provedení, mi bychom volili něco trochu jiného, ohledně požadavku na menší hlučnost jsme vybrali
navíc typ s nejdelší perforovanou částí, po montáži při nastartování došlo jen k minimální změně v
navýšení hlučnosti, která narostla tak maximálně o 10-15 nahoru, silnějšího basového zvuku lze
docílit jen po prudkém sešlápnutí pedálu, nebo rychlém podřazení, ale jak už jsme psali je to
dáno i typem auta